TEMATIKA SA

Wie is ons?

Tematika SA is 'n organisasie vir seëlversamelaars wat temas as die basis vir hulle versamelings gebruik.   Tematika SA funksioneer onafhanklik van die Filateliese Federasie van Suid-Afrika.  Die organisasie gebruik beide Engels en Afrikaans as hul taalmedium gebruik. Tematika SA is as 'n Chapter (#103) van die American Topical Association geaffilieer.
 

Doel en Doelstellings

Die doel van Tematika SA is om as 'n organisasie namens die lede op te tree om tematiese filatelie te bevorder

 

Die doelstellings van Tematika SA is:

* om tematiese filatelie in sy breedste sin te bevorder;
* om 'n diens aan die tematiese versamelaar te verskaf, veral ten opsigte van inligting en toerusting;
* om tematiese versamelaars nouer te laat saamwerk;
* om landswyd as 'n spreekbuis vir die tematiese versamelaar op te tree;
* om 'n nuusbrief/tydskrif met gereelde tussenpose te publiseer; en
* om die hou van seëlskoue, uitstallings en kompetisies aan te moedig.

 

 Dienslewering

Tematika SA sal poog om dienslewering op so'n manier vir sy lede te verskaf om die volgende dienste in te sluit, soos wat lede dit aanvra:
* die vertaling van artikels in Afrikaans en Engels;
* die skep van biblioteekfasiliteite met boeke en spesifieke artikels van tematiese belang;
* die bekendmaking van nuwe en gebruikte handboeke en om lede by te staan om sulke boeke teen beste pryse te bekom;
* die aankoop van handboeke soos nodig om die naslaanmateriaal reeds in die biblioteek aan te vul;
* die skep van 'n rondsenddiens met uitruilpakkies; en
* die skep van fasiliteite om lede instaat te stel om hul rekeninge per tjek, elektroniese fondsoordrag (EFT) en kredietkaart te betaal; en
* die skep van geleenthede vir uitstal van tematiese materiaal deur middel van seëlskoue en ander geleenthede.