BELANGEGROEPE

Tematika SA vervul 'n fasiliterende rol deur die bymekaar bring van lede met dieselfde of soortgelyke temas. Waar sulke groepe reeds groot genoeg is, word hulle aangemoedig om hulself in 'n belangegroep (of studiegroep) saam te snoer, terwyl die groep onder die sambreel van Tematika SA funksioneer. Enige versamelaar is welkom om by enige van die belangegroepe aan te sluit, solank hul opbetaalde lede van Tematika SA is. Hoewel die Uitvoerende Bestuur by die inisiering van sulke groepe betrokke is, gaan hulle oorlewing egter afhang van 'n gewillige lid of lede om die leiding in hierdie groepe te neem.
 
Hierdie afdeling dek die volgende:
 
* die reeds bestaande en funksionerende belangegroepe;
* belangegroepe wat moontlik in die toekoms geloods kan word; en
* 'n lys van tema's en temakodes (soos deur die American Topical Association gebruik word).