LIDMAATSKAP

Die Konstitusie van Tematika SA maak voorsiening vir die volgende graderings van lidmaatskap:

1. Individuele lede
Hierdie lede betaal die volle ledegeld, mag deelneem aan al die aktiwiteite van Tematika SA, en ontvang die amptelike lyfblad.

 

2. Familielede
Hierdie lede is familielede van individuele lede, en betaal 'n verminderde ledegeld. Hulle geniet dieselfde voorregte as individuele lede, maar ontvang nie die amptelike lyfblad nie.

 

3. Jeuglede
Hierdie lede is jonger as 18 jaar oud op 1 Maart van elke jaar. Hulle betaal 'n verminderde ledegeld, mag deelneem aan al die aktiwiteite, en ontvang die amptelike lyfblad. Hulle het egter geen stemreg nie.

 

4. Lewenslange lid
Hierdie lede betaal die gelyke aan 20 jaar se ledegeld in die jaar van aansoek, waarna hulle van die betaling van verdere ledegeld vrygestel word. Hulle geniet dieselfde voorregte as individuele lede.
 
5. Erelede
Hierdie eer sal aan lede van Tematika SA (of enige ander persoon), wie deur deelname aan die aktiwiteite van Tematika SA of in tematiese seëlversameling in die algemeen, daartoe bygedra het dat tematiese versamel van seëls op alle vlakke ontwikkel het.    Hulle sal geregtig wees om die letters DTPSA (Distinguished Thematic Philatelist of South Africa) agter hul naam te skryf.   Hulle geniet dieselfde voorregte as individuele lede, maar is van die betaling van ledegeld vrygestel.
Benoemimgs sal deur die Uitvoerende Komitee oorweeg word, soos wat hulle ontvang word, en verdere optrede sal volgens die vereistes van die Huishoudelike Reëls hanteer word.
 
6. Assosiaat lede
 
Hierdie gradering van lidmaatskap is geskep om vir enige ander organisasie (insluitende seëlklubs) voorsiening te maak, wat tematiese versamel van seëls en die doelwitte van Tematika SA ondersteun.
 
LEDEGELD
Kategorie  2014/2015
Lede woonagtig in Suid Afrika R250
Lede woonagtig in Suider-Afrika R290
Lede woonagtig in die Res van die Wereld R340
Assosiaatlede  R225
 Familielede  R20
 
 
  
Notas:
1.   Ledegeld moet in Suid-Afrikaanse Rand (ZAR) in die rekening inbetaal word.
2.   Tematika SA se boekjaar is van 1 Maart tot die laaste dag van Februarie die volgende jaar.
 
SA PHILATELIST
Lede wat graag die SA Philatelist (amptelike lyfblad van die Filateliese Federasie van Suid-Afrika wil ontvang, moet die volgende koste van inskrywing by hule ledegeld voeg. Die koste is:
 
Kategorie 2010
Lede woonagtig in Suid-Afrika R190.00
Lede woonagtig in Suider-Afrika (landpos) R320.00
Lede woonagtig in Suider-Afrika (lugpos R350.00
Lede woonagtig in die Res van die Wereld (lugpos) R390.00

BETALINGS

Betalings kan soos volg gedoen word:

* In kontant of per tjek (registrasie van pos vir hierdie tipe betaling word aanbeveel);
* Per elektroniese fondsoorplasing (EFT) of direkte deposito in ons rekening (verskaf asseblief bewys van betaling per pos, faks of vonkpos, en gebruik jou lidnommer, of voorletters en van as verwysing);
* b. Per kredietkaart,voeg 5% finansieringsgelde by. Verskaf asseblief die volgende inligting om die betaling moontlik te maak: tipe kaart (VISA of MasterCard), naam van kaarthouer, kaartnommer, sekuriteitsnommer (laaste drie syfers agter op kaart) en vervaldatuum.
POSADRES

Die Sekretaris
Tematika SA
Posbus 56221
Wierdapark
0149
Suid-Afrika

BANKFASILITEIT

Tematika SA se huidige lopende rekening is by

NedBank, Centurion.
Die takkode is 162145.
Die rekeningnommer is 1621 156400
Die SWIFT kode is NEDZAJJ